İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel Isınma

KÜRESEL ISINMA

Sera etkisi ile dünya ısısının artmasına küresel ısınma denir.

Sera Etkisi

Güneş ışınlarının atmosferde tutunarak dünya ısısını artırmasına sera etkisi denir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana sebebinin sera gazı emisyonlarındaki artış olduğunu vurguladı.

Küresel ısınma ciddi boyutlara ulaştı. Dünya sera etkisinden kaynaklı olarak artık daha sıcak. Dünya ısı ortalamasının 1 derece daha artması dünyada her şeyi değiştirebilir. Son 2 yüz yılda enerji ihtiyacımızın artmasıyla birlikte daha fazla karbon salınımına sebep olduk. Arabalar, uçaklar, trenler yaptık. Karbondioksit (CO2) başta olmak üzere sera gazlarının salınımı arttı. Artan sera gazları güneşten gelen ışınların yansımasını engelleyerek dünyanın daha fazla ısınmasına sebep oldu. Sadece 1 derecelik sıcaklık artışı bile her şeyi değiştirebilirken uzmanlar önümüzdeki yüzyıl da dünya sıcaklık derecelerinin 6 derece artabileceğini söylüyorlar. Ne yazık ki bu bizim için bir kıyamet senaryosu.

Küresel Isınma ‘nın Sebepleri Nelerdir ?

Dünya Isınınca Neler Oluyor

1-Himalaya, Grönland ve Antartika’daki buzlar eriyor.

Grönland eriyor. 10 yıl öncesine göre bugün Grönland 2 kat daha hızlı eriyor. Bu şekilde giderse önümüzdeki 100 yılda dünyadaki tüm kıta şeritleri çok olumsuz şekilde etkilenecek. Grönland’ın tamamı eridiğinde ise dünya yüzeyindeki tüm kıyı bölgelerindeki su seviyesinde 8 metrelik bir yükselmeye sebep olacak.

Dünyadaki buzulların yüzde 90’nına sahip, temiz suyun ise yüzde 70 ine sahip olan Antartika buzullarındaki denge de bozulmuş durumda ve eskiye oranla çok daha hızlı bir erime başlamış bulunuyor. Binlerce yıldır erimeyen buzullar erimeye başlayıp ana kıtadan ayrılarak denize karışıp erimesini hızlandırıyor ve sıcak denizlere yol aldıkça daha fazla eriyerek tuzlu sulara karışıyor Antartika’nın tamamının erimesinin bir çok olumsuz sonucu olacak. Bilim adamları, Antartika’nın tamamının erimesi deniz kıyalarındaki su seviyesini yaklaşık 60 metre yükselteceğini söylüyorlar. 60 metre yükselmesi demek İstanbul’un yok olması demek.

2- Kutup ayıları yok oluyor

KÜRESEL ISINMA
KÜRESEL ISINMA

Kutup ayılarının sağlıklı olması aslında dünyamızın sağlıklı olması anlamına geliyor. Ancak küresel ısınmadaki bu artış devam ederse önümüzdeki 50 yıl içerisinde kutup ayıları yok olmuş olacak. Küresel ısınma buzulların erimesine sebep oluyor ve kutup ayılarının yaşam alanları daralıyor. Aynı zamanda Rusya ve Amerika gibi büyük devletlerin kutup ayılarının yaşam alanlarına yakın bölgelerde yaptıkları organize petrol, doğalgaz arama çalışmaları kutup ayılarını rahatsız ediyor. Yaşam alanlarını değiştirmelerine sebep oluyor. Kutup ayıları ile birlikte fok ve balinaların da yaşamları tehlikede olduğu görünüyor.

3-Temiz su kaynakları azalıyor

Dünyadaki buzulların yüzde 90’nına sahip, temiz suyun ise yüzde 70’ine sahip olan Antartika buzullarındaki dengede bozulmuş durumda ve eskiye oranla çok daha hızlı bir erime başlamış bulunuyor. Küresel Isınma ile birlikte Antartika buzullarının tamamının erimesi dünya deniz kıyalarının yaklaşık 60 metre yükselmesine sebep olacak.

4-İklimler Değişiyor

küresel ısınmaKüresel çapta birincil enerji ihtiyacı %27 ile kömürden , %36 petrol, %20 si doğalgazdan else ediliyor. Kömür, doğalgaza göre 1,7 kat daha fazla CO2’yi atmosfere salar. Enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının %43’ü kömürden kaynaklanmaktadır.

Sanayi devrimiyle birlikte artan karbon salınımı karbondioksit salınımında yüzde 40 artışa sebep olarak karbondioksit seviyesini 280 ppm den 384 ppm’ye çıkardı. Bilim adamları 450 ppm’nin sınır olduğunu vurguluyorlar. 450 ppm 2 derecelik bir sıcaklık artışına sebep olacağı vurgulanıyor.2 dereceden daha fazla sıcaklık artışı geri dönülemez etkilere sebep olacak.

Sera gazları olmasaydı dünya -18 santigrad derece olacaktı. Sera gazları ısıyı 15 derece seviyede olmasına sebep oluyor. Ancak başta karbon dioksit olmak üzere bu gazlardaki artış dünya ısısının artmasına sebep oldu. Dünya daha fazla ısınınca iklimler değişiyor. Çok sert yazlar çok sert kışlar yaşıyor olduk. Seller, kuraklıklar ve fırtınalar arttı. Verimli topraklarımızı kaybediyoruz. Orman alanlarının azalması küresel ısınmanın etkisini de artırıyor.

5-Seller ve fırtınalar artıyor.

Son yıllarda dünyanın çesitli bölgelerinde fırtına ve sellerin sayısının arttığına şahit oluyoruz. Sayısı artmasıyla birlikte şiddeti de artıyor. 10 yıl önce 300 km hızı aşan fırtınalara rastlanmamıştı. En son Amerika ve Meksika gibi ülkeleri vuran Irma Kasırgasına şahit olduk.

Küresel ısınma ve dünya düzeninin bozulmasıyla birlikte doğal felaketler daha sık ve sert meydana gelmeye başlayarak can ve mal kayıplarının çok yüksek olmasına sebep oldu. Uzmanlara göre önümüzdeki senelerde daha şiddetli sel ve fırtınalara şahit olabiliriz.

6-İklimlerin değişmesi ile birlikte kuraklıklar artıyor ve kıtlık baş gösteriyor

Aralarında UNICEF’in de olduğu uluslararası kuruluşların yayımladığı rapora göre Hisdistan, Fas, Uganda, Sudan Etiopya, İran gibi ülkeler kuraklık riski ile karşı karşıyalar.

7-Hayvan ve bitki türleri yok oluyor

Küresel ısınma bu hızda giderse önümüzdeki yüzyılda bir çok hayvan ve bitki türü yok olmuş olacak. Dünya renkleri kaybediyor olacak. Ekosistem çok hızlı bir şekilde bozuluyor.

8-Dünya yok oluyor. Biz yok oluyoruz

Başka dünya yok yaşamak için gideceğimiz başka bir gezegende şimdilik gözükmüyor. Dünyamızı korumamız gerekiyor. Kendimiz ve torunlarımız hatta tüm canlı dünya varlıkları için bunu yapmamız gerekiyor.

Küresel ısınma’yı nasıl engelleyebiliriz

1- İnsanlara Duyurarak

Eğer insan çevreye zarar vermeyi keserse doğa kendi kendini onarabilir. Global ısınmayı engelleyecek yine insandır. Çevremizde tehlikeyi ne kadar fark ettirirsek global ısınmayı o kadar önleyebiliriz. Yapılan sosyal çalışmalr şimdilik çok yetersiz ve devletler önlemleri almakta çok isteksiz davaranıyorlar. Daha fazla insanın iş işten geçmeden farkına varıp yönetimlerine bu konunun çözümü hakkında baskı yapmaları gerekiyor. Daha ciddi adımların atılması için insanların bu tehlikenin farkına varmaları gerekiyor.

2- Karbon Salınımını Azaltarak

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak karbon salınımını azaltabiliriz.

3- Az enerji tüketen ev ve iş aletlerini kullanarak.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok az enerji kullanan ev ve iş aletleri de arttı. Artık daha az enerji ile daha fazla işler görebiliyoruz. Evimiz ve iş yerimizdeki aletleri tasarruflu olanlarla değiştirebiliriz.

4-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelerek

Güneş, rüzgar, dalga, biyokütle, jeotermal ve hidrolik enerjiler çevremize kömür kaynaklı enerjiye göre çok daha az zarar verirler. Devletler güneş enerjisi ile çalışan araç yapımına daha fazla yatırım yapabilirler.

5-Su Tasarrufu Yaparak

Su hayatımız için en önemli kaynaklardan biridir. Yakın gelecekte küresel ısınma sebebiyle kuraklık artabilir. Dünya üzerindeki acı vetuzlu suları dönüştürmek ve dağıtımını sağlamakta son derece maliyetli ve çevreye zararlı olabilir. Mevcut su kaynaklarımızı tasarruflu kullanıp şimdiden bu sorunların önüne geçememiz gerekiyor.

6- Motorlu Araç Kullanımını Azaltarak

Artık hem ülkemizde hem de diğer dünya devletlerinde araba sayısı arttı. İnsanlar çok kısa mesafelere bile ulaşmak için arabalarını kullanıyorlar. Bu da daha fazla enerji tüketimine, dolayısıyla karbon salınımına sebep oluyor. Kısa mesafeler için araba kullanımından vazgeçip bisiklet kullanabiliriz. Veya yaya olarak mesafeleri aşarak küresel ısınmaya karşı az da olsa önlem almış olabiliriz.

7-Ağaç Dikerek

Elbette bireysel olarak yapmamız gereken şeyler var ancak küresel ısınma’ya karşı yapılacak en iyi tedbiri devletler, özellikle sanayi üretimleri çok fazla olan devletler alabilir. Dünya da ekonominin sanayi üzerine kurulu olmasından kaynaklı olarak alınacak tedbirlere karşı büyük devletler pek istekli davranmamaktadırlar. Bu da sorunun çözümünü erteliyor. Ancak bi noktadan sonra dönüş olmayacak, uzaya gitmek için milyarlarca dolar harcayan büyük devletlerin elimizdeki dünyaya karşı bu derece sorumsuz davranmaları şaşırtıyor.

 

Post Your Comment Here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir